Wyświetlanie wszystkich wyników: 19

Ekspansja republiki rzymskiej/Rozwój i upadek cesarstwa rzymskiego

189,00 

Europa wczesnośredniowieczna/Europa Karola Wielkiego

189,00 

Historia polski – plansze

36,00 

Historia powszechna – plansze

36,00 

Historia. Plansze interaktywne WSiP. Szkoła podstawowa

249,00 

Kolonizacja fenicka i grecka/Grecja w okresie kolonizacji

189,00 

Lekcjoteka Historia i Społeczeństwo – Szkoła podstawowa

269,00 

Nauki społeczne – plansze

36,00 

Pierwsze cywilizacje/Pierwsze cywilizacje Dalekiego Wschodu, Ameryki Środkowej i Południowej

189,00 

Początki państwa polskiego/Kryzys i odbudowa państwa piastowskiego

189,00 

Poczet królów i książąt

667,00 

Poczet królów polskich – w folii

506,00 

Rzeczpospolita Jana Kazimierza. Odsiecz Wiednia/Rzeczpospolita w czasach saskich

189,00 

Unia europejska – plansze

36,00 

Unia Polski z Litwą/Państwa Jagiellonów

189,00 

Wielkie odkrycia geograficzne

189,00 

Wielkie religie średniowiecza

189,00 

Wschód Starożytny/Świat hellenistyczny

189,00 

Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka/Polska Kazimierza Wielkiego

189,00